Cudesni doktor - Mücize doktor (2019)

Ali Vefa je rođen u provinciji. Nakon što ga se otac odrekao, odrastao je u sirotištu. Uprkos autizmu, Ali je završio medicinski fakultet kao najbolji student generacije. Počinje raditi kao specijalizant hirurgije u privatnoj bolnici…

<